Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Quyết định giải quyết KNTC

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lương, trú tại tổ 11, khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (lần 2) (21/11/2016 9:14:59 SA)

Quyết định số 3899/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lương, trú tại tổ 11, khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Việt, trú tại tổ 7, khu 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long (14/10/2016 8:25:05 SA)

Quyết định số 3320/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Công Việt, trú tại tổ 7, khu 5, phường Hồng Hà, TP Hạ Long

Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thuận, trú tại tổ 1, khu cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long (lần hai) (28/09/2016 9:18:35 SA)

Quyết định số 3134/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Thuận, trú tại tổ 1, khu cầu Trắng, phường Đại Yên, TP Hạ Long (lần hai).

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngân (do ông Nguyễn Văn Ngọc là người đại diện theo ủy quyền), trú tại khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí (lần 2) (27/09/2016 3:43:10 CH)

Quyết định số 3101/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngân (do ông Nguyễn Văn Ngọc là người đại diện theo ủy quyền), trú tại khu Nam Trung, phường Nam Khê, TP Uông Bí (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Đình Việng trú tại tổ 11, khu 9 B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần hai) (27/09/2016 3:19:38 CH)

Quyết định số 3095/QĐ-UBND v/v giải quyết khiếu nại của ông Bùi Đình Việng trú tại tổ 11, khu 9 B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần hai).

Giải quyết tranh chấp đất đai của ông Bùi Văn Long, trú tại tổ 30, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (lần 2) (22/09/2016 2:12:48 CH)

Ngày 20-9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3019/QĐ-UBND v/v giải quyết tranh chấp đất đai của ông Bùi Văn Long, trú tại tổ 30, khu Đông Tiến 2, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Bảy, trú tại thôn Cỏ Khê, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (22/09/2016 2:08:26 CH)

Ngày 20-9, UBND ban hành quyết định số 3020/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn Bảy, trú tại thôn Cỏ Khê, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).

Giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Lý, trú tại tổ 11, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2) (22/09/2016 1:58:34 CH)

Ngày 20-9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3027/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại của ông Lương Văn Lý, trú tại tổ 11, khu 9B, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (lần 2)

Giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Thanh, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long (06/09/2016 8:28:51 SA)

Ngày 5-9, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5467/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Thanh, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long.

Kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (27/08/2016 12:12:40 CH)

Ngày 23/08/2016, UBND tỉnh ban hành văn bản số 238/TB-UBND v/v kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 8 năm 2016 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh

Trang: 1 2 3 4 5 6