Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Đông Triều

Chuyển đơn của ông Nguyễn Minh Hồng, trú trú tại thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (25/12/2017 3:01:05 CH)

 Phiếu chuyển số 1935/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Minh Hồng, trú trú tại thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bẩy, thôn Trang Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều (25/12/2017 2:57:54 CH)

 Phiếu chuyển số 1933/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Bẩy, thôn Trang Bạch, xã Hoàng Quế, thị xã Đông Triều

Chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Xuyền và 12 hộ dân khu Mỹ Cụ 1, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (25/12/2017 2:56:01 CH)

 Phiếu chuyển số 1932/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Ngọc Xuyền và 12 hộ dân khu Mỹ Cụ 1, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Triều

Chuyển đơn của bà Trần Thị Thắm, trú tại khu 3, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Triều (25/12/2017 2:54:17 CH)

 Phiếu chuyển số 1931/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trần Thị Thắm, trú tại khu 3, phường Trần Hưng Đạo, thị xã Đông Triều

Chuyển đơn của ông Phạm Văn Chiến, thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (08/12/2017 4:31:37 CH)

 Phiếu chuyển số 1820/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Phạm Văn Chiến, thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều

Giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bình, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (08/12/2017 4:18:32 CH)

Công văn số 9108/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Bình, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều

Chuyển đơn của ông Trần Văn Quang và 06 hộ dân phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (24/11/2017 3:53:14 CH)

Phiếu chuyển 1711/PC-UBND v/v Chuyển đơn của ông Trần Văn Quang và 06 hộ dân phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều (24/11/2017 3:48:29 CH)

Công văn 723/VVP.UBND-TD3 v/v Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ 3, khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (24/11/2017 3:42:36 CH)

Phiếu chuyển 1712/PC-UBND v/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ 3, khu Công Nông, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy (14/11/2017 2:06:23 CH)

Quyết định 4416/QĐ-UBND v/v Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy.

Chuyển đơn của các ông bà: Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Văn Trọng và một số hộ dân thôn Trại Lốc 1,2 thôn Nghĩa Hưng xã An Sinh, thị xã Đông Triều (14/11/2017 8:33:32 SA)

Phiếu chuyển 1657/PC-UBND v/v Chuyển đơn của các ông bà: Nguyễn Thị Tuyết, Vũ Văn Trọng và một số hộ dân thôn Trại Lốc 1,2 thôn Nghĩa Hưng xã An Sinh, thị xã Đông Triều

Giải quyết nội dung kiến nghị khiếu nại của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (07/11/2017 3:44:52 CH)

Công văn 8124/UBND-TD3 v/v Giải quyết nội dung kiến nghị khiếu nại của một số hộ dân xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Chuyển đơn của 07 hộ dân, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (18/10/2017 8:40:29 SA)

Phiếu chuyển số 1505/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của 07 hộ dân, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều.

Giao giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (06/10/2017 2:22:30 CH)

Văn bản số 7446/UBNDTD3 về việc giao giải quyết nội dung tố cáo của công dân xã Bình Khê, thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Cao Văn Đệ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều (05/10/2017 8:55:18 SA)

Công văn số 7294/UBND-TD3 về việc giải quyết nội dung khiếu nại, kiến nghị của ông Cao Văn Đệ, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều.

Trang: 1 2 3 4 5 6