Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TX Quảng Yên

Chuyển đơn của ông Vũ Minh Tân, trú tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, Thị xã Quảng Yên, đến Ban Thi đua khen thưởng tỉnh (20/12/2017 8:22:17 SA)

Phiếu chuyển số 1888/UBND-TD về việc chuyển đơn của ông Vũ Minh Tân, trú tại thôn Cẩm Lũy, xã Cẩm La, huyện Quảng Yên, đến Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

Chuyển đơn của các ông bà: Đinh Thị Thư, xã Hiệp Hòa; Trần Văn Bé, xã Liên Hòa; Trần Xuân Đăng, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (24/11/2017 3:40:54 CH)

Phiếu chuyển 1714/PC-UBND v/v Chuyển đơn của các ông bà: Đinh Thị Thư, xã Hiệp Hòa; Trần Văn Bé, xã Liên Hòa; Trần Xuân Đăng, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Truyển, khu Động Linh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (20/11/2017 3:05:46 CH)

Phiếu chuyển 1681/PC-UBND v/v  Chuyển đơn của ông Nguyễn Đình Truyển, khu Động Linh, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên

Chuyển đơn của bà Vũ Thị Mai, trú tại khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (14/11/2017 2:03:50 CH)

Phiếu chuyển 1656/PC-UBND v/v Chuyển đơn của bà Vũ Thị Mai, trú tại khu Đường Ngang, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Làn, trú tại khu 5, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên (14/11/2017 8:24:04 SA)

Phiếu chuyển 1659/PC-UBND v/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Làn, trú tại khu 5, phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết đề nghị của ông Đặng Đức Bộ, thị xã Quảng Yên. (12/10/2017 4:19:27 CH)

Công văn số 7566/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Đặng Đức Bộ, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Ước, thôn Cửa Tràng, xã Tràng An, thị xã Quảng Yên (22/09/2017 3:46:41 CH)

Quyết định số 3601/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Trần Văn Ước, thôn Cửa Tràng, xã Tràng An, thị xã Quảng Yên.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Động, trú tại thôn 3, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh (20/09/2017 9:03:07 SA)

Quyết định số 3375/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Động, trú tại thôn 3, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh 

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xuân, trú tại thôn 3, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. (20/09/2017 8:58:01 SA)

Quyết định số 3376/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Xuân, trú tại thôn 3, Xã Liên Hòa, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. 

Chuyển đơn của các ông: Bùi Huy Khánh, Đinh Xuân Trường, thị xã Quảng Yên (29/08/2017 4:00:24 CH)

Phiếu chuyển số 1198/PC-UBND về việc chuyển đơn của các ông: Bùi Huy Khánh, Đinh Xuân Trường, thị xã Quảng Yên.

Giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân Phạm Văn Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX Liên vị 1 thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh (25/08/2017 9:18:56 SA)

Công văn số 6229/UBND-TD về việc Giải quyết nội dung kiến nghị, khiếu nại của công dân Phạm Văn Minh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX  Liên vị 1 thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh.

Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân trú tại xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (25/08/2017 9:11:17 SA)

Công văn số 6232/UBND-TD về việc giải quyết nội dung kiến nghị của công dân trú tại xã Liên Vị, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2) (19/07/2017 2:43:09 CH)

Quyết định 2763/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hoan, trú tại xóm Cửa Tràng, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên (lần 2).

Chuyển đơn của ông Đinh Hữu Văn, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên (06/07/2017 2:00:57 CH)

Phiếu chuyển 898/UBND-TD3 v/v Chuyển đơn của ông Đinh Hữu Văn, trú tại thôn 2, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên rút kinh nghiệm do chưa nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (06/07/2017 9:25:20 SA)

Công văn 4829/UBND-TD3 v/v Yêu cầu UBND thị xã Quảng Yên rút kinh nghiệm do chưa nghiêm túc thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trang: 1 2 3