Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Hải Hà

Chuyển đơn ông Nguyễn Xuân Thức và bà Bế Thị Điệp đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (11/07/2017 3:45:00 CH)

Phiếu chuyển 926/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn ông Nguyễn Xuân Thức và bà Bế Thị Điệp đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn ông Tô Văn Duy đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (11/07/2017 3:43:19 CH)

Phiếu chuyển 925/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn ông Tô Văn Duy đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Đinh Khắc Nùng đến Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà để giải quyết theo quyết định (15/06/2017 9:09:17 SA)

Phiếu chuyển số 740/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Đinh Khắc Nùng đến Ủy ban nhân dân huyện Hải Hà để giải quyết theo quyết định.

Chuyển đơn của Công dân đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:51:54 CH)

Phiếu chuyển số 598/PC-UBND về việc chuyển đơn của bà Đỗ Thị Thu Hằng đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Bình đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:49:40 CH)

Phiếu chuyển số 600/PC-UBND vè việc chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Bình đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của công dân đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:48:15 CH)

Phiếu chuyển số 601/PC-UBND về việc chuyển đơn của công dân đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Vũ Văn Chiến đến UBND huyện Hải Hà giải quyết theo quy định (23/05/2017 2:40:38 CH)

Phiếu chuyển số 610/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Vũ Văn Chiến đến UBND huyện Hải Hà giải quyết theo quy định.

Giải quyết đơn của bà Trần Thị Hiền, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà (17/05/2017 2:15:28 CH)

Công văn số 3310/UBND-TD2 về việc  giải quyết đơn của bà Trần Thị Hiền, trú tại thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà.

Chuyển đơn của bà Trường Xám Múi đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (20/04/2017 2:18:52 CH)

Phiếu chuyển số 452/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Trường Xám Múi đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Cập đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (17/04/2017 3:43:02 CH)

Phiếu chuyển số 428/UBND-TD2 chuyển đơn của ông Nguyễn Văn Cập đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Về việc chuyển đơn của Công dân đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định (17/04/2017 3:41:34 CH)

Phiếu chuyển số 427/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của Công dân đến UBND huyện Hải Hà để giải quyết theo quy định.

Kết quả thanh tra công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với UBND huyện Hải Hà giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2016 (24/01/2017 9:52:14 SA)

Công văn 405/UBND-TD v/v kết quả thanh tra công tác cấp Giấy CNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với UBND huyện Hải Hà giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến hết ngày 30/9/2016

UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Đặng đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để giải quyết theo quy định (23/01/2017 3:59:02 CH)

Phiếu chuyển số 100/UBND-TD4 về việc UBND tỉnh chuyển đơn của bà Phạm Thị Đặng đến Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh để giải quyết theo quy định.