Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Tiên Yên

Chuyển đơn của ông Lương Văn Thái đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:01:02 CH)

 Phiếu chuyển 998/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Lương Văn Thái đến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của Lương Thị Thúy đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định (28/06/2017 1:52:53 CH)

Phiếu chuyển số 844/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Lương Thị Thúy đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Hà Văn Tiếp, Lý Văn Sàu đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định (22/06/2017 2:49:50 CH)

Phiếu chuyển số 772/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Hà Văn Tiếp, Lý Văn Sàu đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Hà Xuân Sinh đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định (18/04/2017 2:25:13 CH)

Phiếu chuyển số 433/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của ông Hà Xuân Sinh đến UBND huyện Tiên Yên để giải quyết theo quy định.

Giải quyết đơn thư công dân huyện Tiên Yên (20/03/2017 8:40:17 SA)

Công văn số 1708/UBND-TD2 về việc giải quyết đơn thư công dân huyện Tiên Yên

Giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Theo và ông Nguyễn Văn Đô, trú tại thôn trường Tiến, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng ninh (lần 2) (14/03/2017 8:41:54 SA)

Quyết định 720/QĐ-UBND v/v Giải quyết tranh chấp đất đai giữa bà Hoàng Thị Theo và ông Nguyễn Văn Đô, trú tại thôn trường Tiến, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng ninh (lần 2).