Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Huyện Vân Đồn

Chuyển đơn của công dân (08/12/2017 4:14:23 CH)

 Công văn số 9111/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của công dân

Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Tuyên Dương tại dự án khu du lịch sinh thái Bái Tử Long, huyện Vân Đồn (23/11/2017 2:16:04 CH)

Công văn 8760/UBND-TD2 v/v Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Tuyên Dương tại dự án khu du lịch sinh thái Bái Tử Long, huyện Vân Đồn.

Chuyển công văn số 219/CV-BNG ngày 26/8/2017 của Cty Đầu tư phát triển Bảo Nguyên (27/09/2017 8:41:17 SA)

Phiếu chuyển 1345/UBND-TD về việc chuyển công văn số 219/CV-BNG ngày 26/8/2017 của Cty Đầu tư phát triển Bảo Nguyên.

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Vượng, Huyện Vân Đồn (18/09/2017 3:29:59 CH)

Công văn số 6868/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Văn Vượng, huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Trương Việt Dũng Trú tại tổ 1, khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (28/08/2017 10:31:20 SA)

Phiếu chuyển số 1177/PC-UBND về việc chuyển đơn của ông Trương Việt Dũng Trú tại tổ 1, khu 7, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của Điệp Văn Lập đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (03/08/2017 9:59:53 SA)

Phiếu chuyển số 1042/PC-UBND về việc chuyển đơn của Điệp Văn Lập đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Nhật (Minh) đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (01/08/2017 3:04:55 CH)

Phiếu chuyển 1022/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Hoàng Thị Nhật (Minh) đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định

Chuyển đơn của ông Đinh Văn Vượng và ông Phạm Hồng Uyên đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:05:28 CH)

Phiếu chuyển 989/UBND-TD2 v/v chuyển đơn của ông Đinh Văn Vượng và ông Phạm Hồng Uyên đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định

Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhạng đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:03:05 CH)

 Phiếu chuyển 990/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhạng đến UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Vũ Thanh Hải đên UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định (26/07/2017 2:57:58 CH)

Phiếu chuyển 987/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Vũ Thanh Hải đên UBND huyện Vân Đồn để giải quyết theo quy định

Tham gia thẩm định (19/07/2017 2:41:11 CH)

Công văn 5176/UBND-TD v/v Tham gia thẩm định

Về việc xin vắng mặt (18/07/2017 1:32:44 CH)

Công văn 5175/UBND-TD Về việc xin vắng mặt.

Chuyển đơn của bà Bùi Thị Nga đến UBND huyện Vân Đồn (06/07/2017 1:55:15 CH)

Phiếu chuyển 900/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Bùi Thị Nga đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhận đến UBND huyện Vân Đồn (04/07/2017 8:45:37 SA)

Phiếu chuyển 881/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Đỗ Văn Nhận đến UBND huyện Vân Đồn.

Chuyển đơn của bà Lý Thị Hằng đến UBND huyện Vân Đồn (30/06/2017 8:49:09 SA)

Phiếu chuyển số 842/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của bà Lý Thị Hằng đến UBND huyện Vân Đồn.

Trang: 1 2 3 4