Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Khâm, hiện trú tại số nhà 317, tổ 7, khu 1B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long (28/12/2017 4:10:04 CH)

 Quyết định số 5111/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Trọng Khâm, hiện trú tại số nhà 317, tổ 7, khu 1B, phường Cao Thắng, TP Hạ Long

Chuyển đơn của bà Vũ Thị Lý, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường (27/12/2017 7:53:42 SA)

 Phiếu chuyển số 1949/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Vũ Thị Lý, trú tại tổ 9, khu 2, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, đến Sở Tài nguyên và Môi trường

Chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đạt, trú tại tổ 9, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long (27/12/2017 7:52:01 SA)

 Phiếu chuyển số 1948/UBND-TD về việc chuyển đơn của ông Nguyễn Tiến Đạt, trú tại tổ 9, khu 9, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long

Chuyển đơn của bà Đinh Thị Hồng Hương, Đinh Thị Nhung, trú tại tổ 1, khu Yên Cư, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long (25/12/2017 2:59:32 CH)

 Phiếu chuyển số 1934/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Đinh Thị Hồng Hương, Đinh Thị Nhung, trú tại tổ 1, khu Yên Cư, phường Đại Yên, thành phố Hạ Long

Chuyển đơn của bà Phạm Thị Hồng Mát, trú tại tổ 51, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long đến Công an tỉnh (20/12/2017 4:19:34 CH)

 Phiếu chuyển số 1898/UBND-TD về việc chuyển đơn của bà Phạm Thị Hồng Mát, trú tại tổ 51, khu 4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long đến Công an tỉnh  

Giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà ĐInh Thị Nhung, trú tại tổ 2, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long (20/12/2017 4:17:38 CH)

 Quyết định số 4898/QĐ-UBND về việc giao xác minh giải quyết tranh chấp đất đai của bà ĐInh Thị Nhung, trú tại tổ 2, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Chuyển đơn của 09 hộ dân Trú tại tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long (20/12/2017 8:24:06 SA)

 Phiếu chuyển số 1884/UBND-TD về việc chuyển đơn của 09 hộ dân Trú tại tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Huy Dương, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (20/12/2017 8:18:18 SA)

Quyết định số 4886/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Huy Dương, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Các, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (20/12/2017 8:15:48 SA)

 Quyết định số 4884/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Vũ Thị Các, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Huy Bình, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long (20/12/2017 8:12:58 SA)

 Quyết định số 4885/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Huy Bình, trú tại tổ 6, khu 9B, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long

Gải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Hảo và một số hộ dân phải di dời do sụt lún khu Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long (15/12/2017 4:21:54 CH)

Công văn số 9343/UBND-TD về việc giải quyết kiến nghị của bà Hoàng Thị Hảo và một số hộ dân phải di dời do sụt lún khu Đồi Chè, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chí, trú tại tổ 3, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (12/12/2017 4:25:54 CH)

 Quyết định số 4785/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Đinh Thị Chí, trú tại tổ 3, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:25:36 CH)

 Quyết định số 4767/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Văn Thành, trú tại tổ 20, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:21:39 CH)

 Quyết định số 4765/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Mai Ngọc Chiến, trú tại tổ 21, khu 2, phường Hà Trung, thành phố Hạ Long

Thực hiện Bản án số 212/2017/HC-PT ngày 14/8/2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đối với bà Trần Thị Lý, thành phố Hạ Long (08/12/2017 4:17:15 CH)

 Công văn số 9110/UBND-TD về việc thực hiện Bản án số 212/2017/HC-PT ngày 14/8/2017 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đối với bà Trần Thị Lý, thành phố Hạ Long

Trang: 1 2 3 4 5 6