Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục Thông báo kết quả tiếp công dân

kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 01 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (24/01/2017 9:57:20 SA)

Thông báo 15/TB-UBND v/v kết quả tiếp công dân ngày 16 tháng 01 năm 2017 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh

TB kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (24/11/2016 9:34:16 SA)

Thông báo số 326/TB-UBND về TB kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 11 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh (23/09/2016 4:03:32 CH)

Ngày 23-9, UBND tỉnh ban hành văn bản số  270/TB-UBND về thông báo kết quả tiếp công dân ngày 15 tháng 9 năm 2016 tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh.

Thông báo kết quả giải quyết tố cáo (19/04/2016 4:40:02 CH)

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 94/TB-UBND thông báo kết quả giải quyết tố cáo.

Kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2015 tại trụ sở Tiếp công dân của Tỉnh (23/12/2015 9:55:24 SA)

Ngày 22/12/2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 320/TB-UBND về Kết quả tiếp công dân ngày 15/12/2015 tại trụ sở Tiếp công dân của Tỉnh.

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Vũ Đình Khánh, trú tại tổ 2, khu 2 phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (15/12/2015 10:53:31 SA)

Ngày 11/12/205, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 315/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Vũ Đình Khánh, trú tại tổ 2, khu 2 phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai, trú tại tổ 5 khu 12 phường Mông Dương TP Cẩm Phả (26/11/2015 7:50:22 SA)

Ngày 20-11-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 296/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Đinh Thị Mai, trú tại tổ 5 khu 12 phường Mông Dương TP Cẩm Phả.

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của ông nguyễn Văn Tha, trú tại khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (do bà Nguyễn Thị Tình đại diện) (26/11/2015 7:47:51 SA)

Ngày 20-11-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 298/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tha, trú tại khu Lâm Sinh 2, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên (do bà Nguyễn Thị Tình đại diện).

Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Vũ Thị Huyền, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương TP Móng Cái (26/11/2015 7:43:16 SA)

Ngày 20-11-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 297/TB-UBND về việc Chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại của bà Vũ Thị Huyền, trú tại khu Hồng Phong, phường Ninh Dương TP Móng Cái.

Kết quả tiếp công dân ngày 16-10-2015 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (24/11/2015 9:55:13 SA)

Ngày 19-11-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 294/TB-UBND về Kết quả tiếp công dân ngày 16-10-2015 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Thông báo về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Vũ Văn Lâm, trú tại thôn Dương Đê, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều (16/09/2015 7:53:41 SA)

Ngày 10-9-2015, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 223/UBND-TD về việc chấm dứt giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo của ông Vũ Văn Lâm, trú tại thôn Dương Đê, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều.

Kết quả tiếp công dân ngày 15-4-2014 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh (24/04/2014 9:51:11 SA)

Ngày 22-4-2014, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 70/TB-UBND về Kết quả tiếp công dân ngày 15-4-2014 tại Trụ sở tiếp công dân của tỉnh.

Trang: 1 2 3 4 5