Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Cẩm Phả

Giải quyết nội dung đề nghị của bà Phạm Thị Bảy thành phố Cẩm Phả (04/12/2017 2:08:21 CH)

 Công văn số 8997/UBND-TD về việc giải quyết nội dung đề nghị của bà Phạm Thị Bảy thành phố Cẩm Phả  

Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Vẻ, trú tại tổ 1, khu 1, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả (14/11/2017 2:11:07 CH)

Quyết định 4403/QĐ-UBND v/v Giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Vẻ, trú tại tổ 1, khu 1, phường Mông Dương, thành phố Cẩm phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Đình Chí, trú tại thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả (08/11/2017 3:23:09 CH)

Quyết định 4314/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Bùi Đình Chí, trú tại thôn Cầu Trắng, xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Đẫm, trú tại tổ 1, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả (01/11/2017 2:53:29 CH)

Quyết định 4127/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Đỗ Ngọc Đẫm, trú tại tổ 1, khu An Sơn, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Kiều, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (01/11/2017 2:41:24 CH)

Quyết định 4215/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Hà Thị Kiều, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (01/11/2017 2:30:39 CH)

Quyết định 4257/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của ông Phạm Văn Tuấn, trú tại tổ 4, khu 3B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại tổ 92, khu 9A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai) (18/10/2017 10:03:04 SA)

Quyết định số 3901/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Tuyết, trú tại tổ 92, khu 9A, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (lần hai).

Giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Khanh thành phố Cẩm Phả (05/09/2017 2:08:54 CH)

Công văn số 6475/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Nguyễn Văn Khanh thành phố Cẩm Phả.

Giải quyết đề nghị của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh tại địa chỉ số nhà 20, tổ 59, Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, Tp Cẩm Phả. (11/08/2017 2:57:56 CH)

Công văn số 5884/UBND-TD về việc giải quyết đề nghị của ông Vũ Thế Tý, Giám đốc DNTN - Xí nghiệp sản xuất dịch vụ Hưng Đạo Quảng Ninh  địa chỉ số nhà 20, tổ 59, Khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả (07/08/2017 1:50:52 CH)

Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc giao xác minh nội dung khiếu nại của 39 hộ dân, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của Nguyễn Tấn Phong trú tại tổ 4, khu 7, phường Cẩm Thành , thành phố Cẩm Phả đến Công an tỉnh để giải quyết theo quy định. (03/08/2017 10:18:56 SA)

Phiếu chuyển số 1041/PC-UBND về việc chuyển đơn của Nguyễn Tấn Phong trú tại tổ 4, khu 7, phường Cẩm Thành , thành phố Cẩm Phả đến Công an tỉnh để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định (01/08/2017 3:01:55 CH)

Phiếu chuyển 1012/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định.

Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Hiền trú tại tổ 62, khu 5B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả (28/07/2017 2:53:05 CH)

Quyết định 2921/QĐ-UBND v/v Giao xác minh nội dung khiếu nại của bà Đặng Thị Hiền trú tại tổ 62, khu 5B, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định (28/07/2017 2:51:41 CH)

Phiếu chuyển 1012/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Vũ Thế Tý đến Sở Xây dựng để giải quyết theo quy định.

Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:08:44 CH)

 Phiếu chuyển 988/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Lan đến UBND thành phố Cẩm Phả để giải quyết theo quy định 

Trang: 1 2 3 4 5