Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Móng Cái

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Như, trú tại tổ 2, Khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái (04/08/2017 9:43:21 SA)

 Công văn số  5650/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Như, trú tại tổ 2, Khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông của ông Lê Văn Kim, trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (04/08/2017 9:37:36 SA)

 Quyết định số 2995/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của ông của ông Lê Văn Kim, trú tại khu 5, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

 

Chuyển đơn của ông Nguyễn Bá Thụy đến UBND thành phố Móng Cái để giải quyết theo quy định (26/07/2017 3:10:38 CH)

 Phiếu chuyển 986/UBND-TD2 v/v Chuyển đơn của ông Nguyễn Bá Thụy đến UBND thành phố Móng Cái để giải quyết theo quy định.

Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền trú tại thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái (13/07/2017 10:18:07 SA)

Công văn 5043/UBND-TD2 v/v Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền trú tại thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

Tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc dự án khu đô thị Tây Ka Long, thành phố Móng Cái (13/07/2017 10:02:17 SA)

Công văn 5039/UBND-TD2 v/v Tổ chức đối thoại với các hộ dân thuộc dự án khu đô thị Tây Ka Long, thành phố Móng Cái.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của các ông, bà Nguyễn Thị Điểu, Đinh Văn Bộ, Chu Văn Chương - trú tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (30/06/2017 9:05:22 SA)

Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của các ông, bà Nguyễn Thị Điểu, Đinh Văn Bộ, Chu Văn Chương - trú tại khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái.

Chuyển đơn của Công dân, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái đến Sở Lao động, Thương binh và xã hội (28/06/2017 2:01:11 CH)

Phiếu chuyển số 840/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của Công dân, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái đến Sở Lao động, Thương binh và xã hội.

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thúy Dương - trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái (23/06/2017 2:34:30 CH)

Quyết định số 2374/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Lê Thúy Dương - trú tại thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái.

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Dương trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái (07/06/2017 8:56:58 SA)

Công văn số 3989/UBND-TD2 về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Tuyên Dương trú tại phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái.

Tòa án Nhân dân thành phố Móng Cái đề nghị cung cấp chứng cứ (24/05/2017 2:51:14 CH)

Công văn số 3638/UBND QLĐĐ1 về việc Tòa án Nhân dân thành phố Móng Cái đề nghị cung cấp chứng cứ.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thông 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái (23/05/2017 2:58:17 CH)

Công văn số 1601/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Lê Thúy Dương trú tại thông 9 xã Hải Xuân thành phố Móng Cái.

Trả lại đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Minh trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái. (23/05/2017 1:58:34 CH)

Công văn số 41/BTD-TD2 của Ban tiếp công dânvề việc trả lại đơn khiếu nại của ông Phùng Văn Minh trú tại khu 4, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái.

Giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền, thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái (16/05/2017 8:33:20 SA)

Công văn số 3312/UBND-TD2 về việc giải quyết đề nghị của ông Hoàng Ngọc Tuyền, thôn 6, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái.

Chuyển đơn của một số cán bộ, viên chức Trung tâm truyền thông và Văn hóa, thành phố Móng Cái đến UBND TP Móng Cái (03/05/2017 8:31:18 SA)

Phiếu chuyển số 480/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của một số cán bộ, viên chức Trung tâm truyền thông và Văn hóa, thành phố Móng Cái đến UBND TP Móng Cái.

Chuyển đơn của Công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái (20/04/2017 2:23:46 CH)

Phiếu chuyển số 455/UBND-TD2 về việc chuyển đơn của Công dân đến Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái.

Trang: 1 2 3