Websites liên kết
Khiếu nại theo chuyên mục TP Uông Bí

Sửa đổi nội dung Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh "V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luyên, trú tại tổ 3, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí" (21/12/2017 3:58:32 CH)

Quyết định số 4901/QĐ-UBND về việc sửa đổi nội dung Quyết định số 350/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh "V/v giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Luyên, trú tại tổ 3, khu Nam Trung, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí".

Đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân, trú tại tổ 2, khu Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (12/12/2017 4:27:28 CH)

 Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Vân, trú tại tổ 2, khu Nam Tân, phường Nam Khê, thành phố Uông Bí

Thành lập Tổ công tác rà soát nội dung giải quyết kiến nghị của 36 hộ dân, khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí (12/12/2017 4:21:57 CH)

 Quyết định số 4786/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát nội dung giải quyết kiến nghị của 36 hộ dân, khu Liên Phương, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

Xác minh bổ sung nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, thành phố Uông Bí (11/12/2017 3:46:07 CH)

Công văn số 9233/UBND-TD về việc xác minh bổ sung nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Minh, thành phố Uông Bí

Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều (24/11/2017 3:47:51 CH)

Công văn 723/VVP.UBND-TD3 v/v Giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trên địa bàn thành phố Uông Bí và thị xã Đông Triều.

Giải quyết nội dung kiến nghị của một số hộ dân khu Liên Phương, phường phương Đông TP Uông Bí (20/11/2017 3:19:31 CH)

Công văn 8570/UBND-TD3 v/v Giải quyết nội dung kiến nghị của một số hộ dân khu Liên Phương, phường phương Đông TP Uông Bí.

Trả lời kiến nghị của cử tri phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí (30/10/2017 8:50:22 SA)

Công văn số 8046/UBND-TD3 về việc trả lời kiến nghị của cử tri phường Vàng Danh và xã Thượng Yên Công, thành phố Uông Bí.

Chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Uông Bí (26/10/2017 2:12:22 CH)

Công văn số 7955/UBND-TD về việc chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân thành phố Uông Bí.

Kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với bà Nguyễn Thị Thực và một số hộ dân phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (25/10/2017 2:03:20 CH)

Thông báo số 296/UBND-TD3 về kết luận của đồng chí Vũ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc đối thoại với bà Nguyễn Thị Thực và một số hộ dân phường Yên Thanh, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (18/10/2017 10:00:27 SA)

Phiếu chuyển số 1504/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của bà Trịnh Thị Nghì, trú tại tổ 14b, khu 5b, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí (06/10/2017 8:15:21 SA)

Phiếu chuyển số 1409/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của ông Tô Vĩnh Dương, đại diện theo ủy quyền của bà Đinh Thị Hồng Điệp, trú tại tổ 6, khu 2, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí (06/10/2017 8:13:13 SA)

Phiếu chuyển số 1408/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các ông: Nguyễn Văn Uyển, Trần Văn Bảy, phường Nam Khê, Uông Bí.

Chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí (05/10/2017 4:29:20 CH)

Phiếu chuyển số 1407/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của công dân phường Nam Khê, thành phố Uông Bí.

Chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí (05/10/2017 4:26:54 CH)

Phiếu chuyển số 1406/UBND-TD3 về việc chuyển đơn của các bà: Lê Thị Bé (Lê Thị Vui), Nguyễn Thị Minh (đại diện 31 hộ dân) phường Yên Thanh, Uông Bí.

Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí (29/09/2017 3:07:02 CH)

Quyết định số 3719/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thúy, trú tại tổ 16, khu Bí Giàng, Yên Thanh, Uông Bí.

Trang: 1 2 3 4 5 6