Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

473

Đã truy cập :

139511230
Chi tiết tin tức sự kiện Tin hoạt động trong tỉnh

“Khoa học, sáng tạo – Sâu sát thực tiễn” - Cục Hải quan tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017

28/12/2017 8:40:00 SA

 

QNP - Năm 2017 là năm bứt phá, hành động, đổi mới với phương châm “Khoa học, sáng tạo - Sâu sát thực tiễn” để nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Bộ, Ngành, dự báo sát tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết liệt, ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng vào tình hình Đảng bộ; lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh khen thưởng 02 Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017

 

Chủ động, quyết liệt đổi mới

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 được Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày 25/12/2017 đã cùng nhìn lại những khó khăn, thuận lợi, những nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, và những kết quả tích cực năm 2017; từ đó đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh nhấn mạnh: Năm 2017 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Cục Hải quan Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh chung cơ bản thuận lợi; tuy nhiên, kinh tế tỉnh Quảng Ninh nói riêng và kinh tế đất nước nói chung vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Đặc biệt 6 tháng cuối năm, Cục Hải quan tỉnh được Tỉnh giao bổ sung chỉ tiêu thu ngân sách từ 5.400 tỷ đồng lên 10.000 tỷ đồng, tháng 11/2017 Tổng cục Hải quan tiếp tục giao tăng thêm chỉ tiêu thu NSNN cho Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh lên 10.300 tỷ đồng.

Đứng trước những cơ hội và thách thức, trên cơ sở dự báo, đánh giá sát tình hình, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ động, quyết liệt đổi mới từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tới thực thi, tạo sự chuyển biến tích cực, toàn diện.

Đảng ủy ban hành Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên cùng nhiều kế hoạch, chương trình hành động như: Chương trình hành động của Đảng ủy và các Kế hoạch cụ thể hóa triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Nghị quyết DDCI; Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại Cục giai đoạn 2017-2020.... Qua đó, đã nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự quyết liệt, chủ động và gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy; tạo sự thống nhất, lan tỏa trong nhận thức, quyết tâm thực hiện nhiệm vụ.

Lựa chọn đúng giải pháp, nắm chắc và bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh đã cụ thể hóa sáng tạo, sinh động vào thực tế của Đảng bộ, điển hình là triển khai 08/18 nhóm nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy và chủ đề năm 2017 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” và các chỉ tiêu nhiệm vụ được Bộ, Ngành và Tỉnh giao.

Các cuộc họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và giao ban đổi mới tích cực theo hướng chú trọng nội dung đánh giá, rà soát kỹ, chỉ đạo kịp thời, bám chỉ đạo cấp trên, đồng hành cùng cấp ủy cơ sở. Các Quy chế làm việc được sửa đổi và ban hành đồng bộ bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, điều hành tuân thủ quy định pháp luật, phát huy dân chủ, tăng công khai, minh bạch và vai trò giám sát, phản biện từ các tổ chức đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân.

Các chủ trương, Nghị quyết của Đảng được tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, đi vào thực chất thông qua các hình thức đa dạng như: Tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối trực tiếp với Trung ương, Tỉnh ủy đảm bảo tính thời sự đến từng cán bộ, đảng viên; quản lý hộp thư điện tử công vụ, đẩy mạnh tuyên truyền qua Fanpage Hải quan và chuyên mục Đảng bộ Hải quan Quảng Ninh trên website. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nắm chắc và ý thức rõ trách nhiệm, phát huy chủ động, sáng tạo thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chung; nêu cao ý thức học tập, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát Đảng đổi mới theo hướng kết hợp kiểm tra, kiểm soát nội ngành, tập trung chỉ đạo những vấn đề nhạy cảm, nổi cộm cần chấn chỉnh, nhất là công tác quản lý nhà nước về Hải quan và công tác quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm Quy định số 06-QĐ/TU của Tỉnh ủy trong tiếp nhận xử lý thông tin phản ánh liên quan đến tham nhũng, suy thoái theo tinh thần Nghị quyết TW4 khóa XII. Đảng bộ hoàn thành 9 cuộc kiểm tra, giám sát, đạt 100% chỉ tiêu theo Chương trình đề ra.

Đặc biệt, công tác xây dựng lực lượng được đổi mới theo kết hợp hài hòa mục tiêu “4 giữ, 4 xây, 4 chống” trong triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; giữ vững an toàn chính trị nội bộ và thống nhất công tác quản lý, tổ chức bộ máy, biên chế của cả Đảng bộ và cơ quan. Đã chỉ đạo rà soát, hoàn thành bổ sung quy hoạch 178 công chức tại 342 chức danh giai đoạn 2016-2021; quy hoạch 174 công chức tại 324 chức danh giai đoạn 2021-2026 thuộc thẩm quyền Cục trưởng. Công tác quy hoạch cấp ủy được tiến hành lần đầu tiên tại Đảng bộ theo đúng quy trình, quy định và thẩm quyền phân cấp.

Năm 2017, Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh tích cực phối hợp với các ban đảng của Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quản lý đảng viên, xây dựng Đảng bộ vững mạnh, đã có 06 Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với các thành ủy, huyện ủy nơi có lực lượng hải quan trên địa bàn đã được ký kết, làm cơ sở để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên, phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, năm 2017, Hải quan Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; điểm nhấn là kết quả tích cực trong thực hiện 8/18 nhóm nhiệm vụ theo Nghị quyết 06-NQ/TU của Tỉnh ủy. Trong công tác thu ngân sách, lũy kế đến 21/12/2017 đã thu đạt 10.085 tỷ. Dự kiến đến hết ngày 31/12/2017, Cục Hải quan tỉnh thu 10.500 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu do Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh giao.

Trong chống buôn lậu, gian lận thương mại, Hải quan Quảng Ninh đảm bảo kiểm soát tốt tình hình và địa bàn hoạt động, đến ngày 15/12/2017 đã phát hiện, bắt giữ 368 vụ; trị giá 16,68 tỷ đồng, đạt 126% chỉ tiêu về số vụ và 152% chỉ tiêu về trị giá; góp phần giữ vững an ninh kinh tế, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đặc biệt, trong đẩy mạnh ba đột phá chiến lược của Tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, Đảng ủy Cục Hải quan tỉnh tập trung vào 02 trọng tâm chính là cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan và nâng cao năng lực đội ngũ.

Trong đó, chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh trên tất cả 06 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu 3 giảm: Giảm thủ tục, giảm thời gian, giảm chi phí cho doanh nghiệp. Đã xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 19 về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành của Cục Hải quan tỉnh; Triển khai sáng kiến xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp cơ sở thuộc Cục Hải quan tỉnh, khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của các doanh nghiệp đối với 7 Chi cục Hải quan; Triển khai mô hình thông quan và quản lý tập trung tại Móng Cái rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp... Riêng 6 tháng cuối năm 2017 đã thu hút hơn 200 doanh nghiệp về làm thủ tục qua địa bàn.

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá trong phát triển nguồn nhân lực là: Đổi mới toàn diện về nhận thức, phương pháp, phong cách làm việc trong lãnh đạo các cấp; Xây dựng môi trường làm việc văn minh, khoa học, năng động, phát huy trí tuệ tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng cá nhân lãnh đạo, cá nhân cán bộ công chức tại từng vị trí việc làm; Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ công chức tinh gọn, hoạt động chuyên sâu, chuyên trách, chủ động, năng động sáng tạo trong công việc, biết lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Năm 2018 là năm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, có tính chất bản lề và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu mà Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Ngành Hải quan bước sang giai đoạn tập trung sâu cải cách, hiện đại hóa, quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quản lý thông suốt trên 3 cấp Tổng cục – cấp Cục – cấp Chi cục, Tổ đội.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Bùi Văn Khắng khẳng định: Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan tỉnh xác định bám sát chỉ đạo định hướng của Trung ương, Bộ, Ngành, Tỉnh, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và phương châm “Kiến tạo phát triển - Chủ động sáng tạo - Sâu sát thực tiễn” cùng tinh thần “Bốn bám, Bốn đồng hành”, đặc biệt là triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với chủ đề công tác năm 2018 là "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2018, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện, với chủ đề năm 2018 “Đổi mới - Kỷ cương - Đồng hành - Phát triển” ./.

 Theo Cục Hải quan tỉnh


Các bài mới:
Các bài đã đăng:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
© Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh
Giấy phép xuất bản: số 53/GP-TTĐT ngày 27/05/2015 - Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông
Chịu trách nhiệm chính: Ông Vũ Công Lực, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2, Nguyễn Văn Cừ, Phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: (+84 203) 3638468 - Fax: (+84 203) 3638822
Email: banbientap@quangninh.gov.vn