Websites liên kết
Thống kê truy cập

Trực tuyến  :

112

Đã truy cập :

139125014
Giới thiệu chung

1. Thông tin chung: 
         Tên cơ quan: Tỉnh uỷ Quảng Ninh 
         Địa chỉ          : Số 73 Nguyễn Văn Cừ - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh 
         Điện thoại     : 080.33162 
         Fax               : 080.33150 
         E-mail           : vptu@quangninh.gov.vn  http://quangninh.gov.vn/FreeTextBox/Utility/spacer.gif

 


 

http://quangninh.gov.vn/FreeTextBox/Utility/spacer.gif http://quangninh.gov.vn/FreeTextBox/Utility/spacer.gif Ảnh trụ sở


CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Ông Nguyễn Văn Hưởng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy
Địa chỉ: Số 73 Nguyễn Văn Cừ - Hồng Hà - Hạ Long - Quảng Ninh
Điện thoại: 080.33162; Fax: 080.33150; Email: vptu@quangninh.gov.vn